Obóz

KEEP DANCE SUMMER CAMP 2020

Rozpoczynamy zapisy!

Termin: 21-30.08.2020r. 

Miejsce: Jarosławiec 

Ośrodek Wczasowo - Kolonijny RAFA

www.owrafa.pl 

 

Aby zapisać dziecko należy: 

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2)

2. Zapłacić zaliczkę na numer konta podany w umowie (załącznik nr 1) 

3. Przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie przelewu na adres e-mail keepoboz@gmail.com

4. Wydrukować i wypełnić:

- 2 egzemplarze umowy uczestnictwa w obozie tanecznym (załącznik nr 1) 

- kartę kwalifikacyjną (załącznik nr 3) 

5. Komplet dokumentów dostarczyć do trenera najpóźniej do dnia zakończenia sezonu tanecznego.

6. Przesłać rozmiar koszulki smsem na nr 792-512-321 do 30.06.2020r.

Tabela rozmiarów 

7. W dniu wyjazdu przekazać podpisany regulamin obozu (załącznik nr 4 - w przygotowaniu) oraz oświadczenie.

 

Ilość miejsc ograniczona na obóz ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Informacje Adriana Kopczyńska 792-512-321

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) umowa uczestnictwa

2) formularz zgłoszeniowy 

 

3) karta kwalifikacyjna 

4) regulamin obozu 

5) oświadczenie 

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATÓRÓW TURYSTKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 

/files/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży.pdf

 

aktualności

aktualności szkoły tańca

Aktualne wydarzenia, nadchodzące turnieje i pokazy!

Szkoła tańca keep

aktualności szkoły tańca

-

Nasze osiągnięcia

-